Swedish

LWF together – Jorden behöver dig

År 2011 påbörjar Lutherska Världsförbundet ett nytt experiment i global gemenskap. Hundratals grupper av unga kristna (i åldrarna 15-30 år) delar sin tro, ber och engagerar sig för ekologi och rättvisa över hela världen. Programmet pågår från maj till oktober 2011.

Individuellt och globalt

Tre grupper av unga människor från olika kontinenter håller kontakt med varandra genom mail och på annat sätt. På så vis fortsätter de lokala grupperna att jobba inom sina lokala kontexter medan de samtidigt utbyter idéer och diskuterar med de andra grupperna och får inspiration från deras aktiviteter och engagemang.

Tro

Grunden är den gemensamma kristna tron. Alla grupper av unga människor studerar samma bibeltexter och delar sina tankar med de andra grupperna.

Engagemang för klimaträttvisa

Unga människor i Lutherska Världsförbundet har valt klimaträttvisa och hållbarhet som prioriterat område. LWF together syftar till att analysera specifika aktuella frågor i den lokala kontexten samt att motivera lärande om andra unga kristnas hemkontexter. Grupperna organiserar tillsammans småskaliga aktiviteter som tar upp dessa frågor.

Hur fungerar det i praktiken?

Lokala grupper som vill delta registrerar sig hos LVF och kommer att paras ihop med två andra grupper från olika kontinenter men i liknande ålder (tidigare samarbeten kommer att respekteras). En handbok på många språk kommer att vägleda arbetet för de lokala grupperna och guida dem under de sex månaderna. Grupperna kan anpassa tiden med hänsyn till lov osv. Kommunikation kommer att ske via mail eller annan kommunikation via Internet. Grupper som har begränsad tillgång till Internet får en mindre summa för att täcka kostnaderna.

Den globala kontakten

På LWF youth blog (LVFs ungdomsblogg) och facebook kan grupperna lägga upp vad man har lärt sig, idéer med mera. Det blir en global gemenskap av handling. Grupperna kommer att kontaktas av LVFs kontor flera gånger under året. I många kyrkor finns kontaktpersoner som kan ge stöd på det lokala språket.

Vem kan delta?

Grupper av unga människor (majoriteten i åldrarna 15-30 år) som är en del av (eller i kontakt med) en av Lutherska Världsförbundets medlemskyrkor. En av gruppmedlemmarna måste kunna kommunicera på engelska. Det är nödvändigt att gruppen har åtminstone sporadisk tillgång till Internet.

Tidsplan

20 januari 2011: Detaljerad information finns tillgänglig på http://lwfyouth.org Registreringen är öppen.

1 april 2011: Sista datum för registrering. Grupperna sätts samman.

1 maj 2011: Global lansering av LWF together.

31 oktober: Reformationsdagen – Avslutning och sammanfattning av LWF together.

Övrig information

Mer information finns tillgänglig på http://lwfyouth.org och http://facebook.com/LWFYouth.

Frågor ställs till roger.schmidt@lutherworld.org.

Lutherska Världsförbundet är en global kommunion av kristna kyrkor i den Lutherska traditionen. LVF grundades år 1947 i Lund, Sverige, och består nu av 145 medlemskyrkor i 79 länder världen över vilka representerar över 70 miljoner kristna. http://lutheranworld.org.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s