Slovak

LWF together: Zem ťa potrebuje

V roku 2011 Svetový luteránsky zväz spustil neobvyklý experiment globálneho spoločenstva. Stovky skupín mladých kresťanov (15-30 rokov) zdieľajú svoju vieru, modlia sa a aktivizujú za cieľom ekologickej spravodlivosti na celej zemeguli. Program prebieha od mája do októbra 2011.

Individuálne a globálne

Tri skupiny mladých ľudí z rôznych kontinentov budú spolu komunikovať prostredníctvom internetu a iných prostriedkov. Takto miestne skupinky pokračujú v práci v rámci lokálneho kontextu, zatiaľ čo v tom istom čase komunikujú aj s inými skupinkami a navzájom sa inšpirujú.

Viera

Základom je spoločná kresťanská viera. Všetky skupiny mladých ľudí spoločne študujú tie isté biblické pasáže a navzájom si vymieňajú názory s ďalšími dvoma skupinami.

Aktívne za environmentálnu spravodlivosť

Mladí ľudia zo SLZ si za svoju prioritnú tému zvolili spravodlivosť v životnom prostredí a udržateľnosť. Tento projekt (SLZ spoločne) pomáha analyzovať rôzne záležitosti v domácom prostredí a spoznať aj kontext iných mladých kresťanov. Skupiny budú spoločne organizovať menšie aktivity, ktoré súvisia s ich problematikou.

Ako to prakticky prebieha?

Miestne skupinky, ktoré sa chcú zapojiť, sa musia zaregistrovať v SLZ a budú pridelené k ďalším dvom skupinám (ľudia v podobnom veku) z rôznych kontinentov. Príručka, ktorá bude preložená do mnohých jazykov, bude slúžiť ako podklad a podpora pre prácu v miestnych skupinkách počas 6 mesiacov. Skupiny si môžu upraviť stanovený čas na základe prázdnin a pod. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom emailu a iných internetových prostriedkov. Skupiny, ktoré majú obmedzený prístup na internet, dostanú symbolický grant na pokrytie dodatočných nákladov.

Globálne prepojenie

Na stránke „LWF Youth Blog“ a na Facebooku, môžu skupiny  zverejniť svoje poznatky a myšlienky. Takto sa dosiahne globálne spoločenstvo v akcii. Skupiny budú kontaktované úradom SLZ viackrát ročne. V mnohých zboroch sú kontaktné osoby, ktoré môžu pomôcť pri preklade textov do slovenčiny.

Kto sa môže zapojiť?

Skupiny mladých ľudí vo veku 15-30 rokov, ktoré sú členmi SLZ . Jeden zo skupiny musí byť schopný komunikovať v angličtine. Vyžaduje sa aspoň sporadický prístup k internetu.

Časový prehľad

20.01.2011: detailné informácie na http://lwfyouth.org. Otvorenie registrácie

01.04.2011: konečný termín registrácie. Spárovanie skupín

01.05.2011: spustenie projektu „SLZ spoločne“

31.10.2011: Pamiatka reformácie – ukončenie projektu

Ďalšie informácie

Bližšie informácie sú k dispozícii na http://lwfyouth.org a http://facebook.com/LWFYouth. V prípade ďalších otázok kontaktujte: roger.schmidt @ lutheranworld.org

Svetový luteránsky zväz je globálne spoločenstvo kresťanských zborov s luteránskou tradíciou. SLZ bol založený v roku 1947 vo Švédsku v meste Lund a združuje dohromady  145 členských cirkví v 79 krajinách z celého sveta, spolu 70 mil. kresťanov. http://www.lutheranworld.org

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s